.
جمعه 30 آبان 1393.
امروز:

دانلود جزوه خلاصه تحقیق در عملیات 1 (پژوهش در عملیات 1)

دانلود جزوه خلاصه تحقیق در عملیات 1 (پژوهش در عملیات 1)

اين مجموعه شامل جزوه خلاصه تحقیق در عملیات1 یا OR , Operation Research مي باشد.این جزوه به آموزش خلاصه درس تحقیق در عملیات یا پژوهش در عملیات می پردازد و برای جمع بندی جهت کنکور ارشد مهندسی صنایع و مدیریت ها بسیار مناسب می باشد.محوریت این جزوه چگونگی حل مسائل خطی به کمک الگوریتم سمپلکس و حل چندین مثال به کمک این روش و روش ترسیمی می باشد.تحقیق در عملیات از دروس تخصصی مهندسی صنایع و اکثر رشته های مدیریت نظیر(مدیریت صنعتی,مدیریت بازرگانی,...) می باشد که به موضوعاتی چون : مدل سازی,حل ترسیمی,حل به کمک الگوریتم سیمپلکس,دوگان,تحلیل حساسیت,حمل و نقل,تخصیص,الگوریتم مجارستانی و برنامه ریزی صفر و یک و .... می پردازد.شما ميتوانيد اين مجموعه را رايگان از سايت مهندس ايراني دانلود کنيد.

عنوان : جزوه خلاصه تحقیق در عملیات 1

زبان : فارسي

تعداد صفحه: 9

حجم فايل: 0.7 مگابايت

ادامه مطلب: دانلود جزوه خلاصه تحقیق در عملیات 1 (پژوهش در عملیات 1)

دانلود جزوه تحقیق در عملیات 1 (پژوهش در عملیات 1 )

دانلود جزوه تحقیق در عملیات 1 (پژوهش در عملیات 1 )

اين مجموعه شامل جزوه تحقیق در عملیات1 یا OR , Operation Research مي باشد.این جزوه به آموزش جامع و کامل درس تحقیق در عملیات یا پژوهش در عملیات می پردازد و برای آمادگی جهت کنکور ارشد مهندسی صنایع و مدیریت ها بسیار مناسب می باشد.تحقیق در عملیات از دروس تخصصی مهندسی صنایع و اکثرر رشته های مدیریت نظیر(مدیریت صنعتی,مدیریت بازرگانی,...) می باشد که به موضوعاتی چون : مدل سازی,حل ترسیمی,حل به کمک الگوریتم سیمپلکس,دوگان,تحلیل حساسیت,حمل و نقل,تخصیص,الگوریتم مجارستانی و برنامه ریزی صفر و یک و .... می پردازد.شما ميتوانيد اين مجموعه را رايگان از سايت مهندس ايراني دانلود کنيد.

عنوان : جزوه تحقیق در عملیات 1 (مدیریت صنعتی)

زبان : فارسي

تعداد صفحه: 24

حجم فايل: 1 مگابايت

ادامه مطلب: دانلود جزوه تحقیق در عملیات 1 (پژوهش در عملیات 1 )

دانلود جزوه آموزش مبحث برنامه ریزی پویا

جزوه آموزش مبحث برنامه ریزی پویا

اين مجموعه شامل جزوه آموزش برنامه ریزی پویا مي باشد.برنامه ریزی پویا یا Dynamic Programming از مباحث درس تحقیق در عملیات 2 می باشد که به حل مسائل خطی و غیر خطی و عدد صحیح و ... به شیوه ای عددی می پردازد.در این روش ابتدا برای مسئله مراحل و حالت و هدف و متغیر تصمیم تعریف می کنیم سپس در مراحل متعدد به حل مسائل می پردازد.تحقیق در عملیات یا پژوهش در عملیات از دروس اصلی مهندسی صنایع و مدیریت می باشد که به حل مسائل بهینه سازی به کمک اصول ریاضی و ماتریسی می پردازد.تحقیق در عملیات که به موضوعاتی چون : مدل سازی,حل ترسیمی,حل به کمک الگوریتم سیمپلکس,دوگان,تحلیل حساسیت,حمل و نقل,تخصیص,الگوریتم مجارستانی و برنامه ریزی صفر و یک و برنامه ریزی پویا و برنامه ریزی کوادراتیک و شرایط بهینگی یا کاهن تاکر .... می پردازدشما ميتوانيد اين جزوه را رايگان از سايت مهندس ايراني دانلود کنيد.

عنوان : جزوه آموزش برنامه ریزی پویا

زبان : فارسي

تعداد صفحه: 25

حجم فايل: 2.4 مگابايت

ادامه مطلب: دانلود جزوه آموزش مبحث برنامه ریزی پویا

دانلود کتاب حل تمرین مختار بازارا

دانلود کتاب حل تمرین مختار بازارا

اين مجموعه شامل کتاب حل تمرین مختار بازارامي باشد.درس تحقیق در عملیات یا Operation Research OR از دروس تخصصی رشته های مهندسی صنایع و مدیریت می باشد که به کمک مبانی ریاضیات و جبر خطی به حل مسائل بهینه سازی خطی و غیر خطی با محدودیت هایی خطی و غیر خطی و همچنین تحلیل حساسیت نسبت به جواب های بهینه می پردازد.در این کتاب به حل تمارین تمامی مسائلی چون برنامه ریزی خطی و حل مسائل برنامه ریزی خطی و دوگان و تحلیل حساسیت و حمل و نقل و تخصیص و ... می پردازد.این کتاب فصول زیر را پوشش می دهد:

شما ميتوانيد اين کتاب را رايگان از سايت مهندس ايراني دانلود کنيد.

عنوان : کتاب حل تمرین مختار بازارا

زبان : فارسي

تعداد صفحه: 348

حجم فايل: 15 مگابايت

ادامه مطلب: دانلود کتاب حل تمرین مختار بازارا

دانلود 120 مقاله برگزیده تحقیق در عملیات

دانلود 120 مقاله برگزیده تحقیق در عملیات

اين مجموعه شامل  120 مقاله برگزیده تحقیق در عملیات مي باشد.این مجموعه شامل مقالات برگزیده و برتر موسسه ELSEVIER در زمینه درس تحقیق در عملیات یا Operation Research یا OR می باشد.تحقیق در عملیات از دروس تخصصی رشته مهندسی صنایع و رشته های مدیریتی می باشد که با توجه به وجود الگوریتم های فراابتکاری برای حل و محاسبه جواب های دقیق و تقریبی زمینه بسیار مناسبی جهت ارائه مقالات مهندسی صنایع و مدیریتی می باشد.تحقیق در عملیات به موضوعاتی چون : مدل سازی,حل ترسیمی,حل به کمک الگوریتم سیمپلکس,دوگان,تحلیل حساسیت,حمل و نقل,تخصیص,الگوریتم مجارستانی و برنامه ریزی صفر و یک و .... می پردازد.شما ميتوانيد اين مجموعه را رايگان از سايت مهندس ايراني دانلود کنيد.

عنوان :  120 مقاله برگزیده تحقیق در عملیات

حجم فايل: 31.3 مگابايت

ادامه مطلب: دانلود 120 مقاله برگزیده تحقیق در عملیات

دانلود کتاب تحقیق در عملیات مختار بازارا

دانلود کتاب تحقیق در عملیات مختار بازارا

اين مجموعه شامل کتاب تحقیق در عملیات مختار بازارا مي باشد.کتاب تحقیق در عملیات یا پژوهش در عملیات مختار بازارا یا به اختصار Operation Research OR از جمله بهترین مراجع برای این در علل خصوص درس تحقیق در عملیات 1 می باشد.تحقیق در عملیات از دروس اصلی رشته مهندسی صنایع و تمامی گرایشهای مدیریت می باشد که به کمک مبانی ریاضیات و جبر خطی به حل مسائل بهینه سازی خطی و غیر خطی با محدودیت هایی خطی و غیر خطی و همچنین تحلیل حساسیت نسبت به جواب های بهینه می پردازد.شما ميتوانيد اين کتاب را رايگان از سايت مهندس ايراني دانلود کنيد.

عنوان : کتاب تحقیق در عملیات مختار بازارا

زبان : فارسي

تعداد صفحه: 315

حجم فايل: 41.5 مگابايت

ادامه مطلب: دانلود کتاب تحقیق در عملیات مختار بازارا

دانلود جزوه تحقیق در عملیات 1 دکتر کوروش عشقی

دانلود جزوه تحقیق در عملیات 1 دکتر کوروش عشقی

اين مجموعه شامل جزوه تحقیق در عملیات 1 تالیف دکتر کوروش عشقی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف مي باشد.این جزوه به آموزش جامع و کامل درس تحقیق در عملیات یا پژوهش در عملیات می پردازد و برای آمادگی جهت کنکور ارشد مهندسی صنایع و مدیریت ها بسیار مناسب می باشد.تحقیق در عملیات از دروس تخصصی مهندسی صنایع می باشد که به موضوعاتی چون : مدل سازی,حل ترسیمی,حل به کمک الگوریتم سیمپلکس,دوگان,تحلیل حساسیت,حمل و نقل,تخصیص,الگوریتم مجارستانی و برنامه ریزی صفر و یک و .... می پردازد.شما ميتوانيد اين جزوه را رايگان از سايت مهندس ايراني دانلود کنيد.

عنوان : جزوه تحقیق در عملیات 1 دکتر کوروش عشقی

زبان : فارسي

تعداد صفحه: 148

حجم فايل: 31.8 مگابايت

ادامه مطلب: دانلود جزوه تحقیق در عملیات 1 دکتر کوروش عشقی

دانلود جزوه تحقیق در عملیات (تحلیل حساسیت)

دانلود جزوه تحقیق در عملیات (تحلیل حساسیت)

اين مجموعه شامل جزوه تحقیق در عملیات 1 مي باشد.این جزوه به آموزش بخش تحلیل حساسیت پیوسته برنامه ریزی خطی در تحقیق در عملیات (پژوهش در عملیات) از دروس تخصصی مهندسی صنایع می پردازد.این جزوه به برنامه ریزی پارامتری جهت تحلیل حساسیت تغییرات منابع , ضرایب تکنولوژیکی و محدودیت ها و ... می پردازد.شما ميتوانيد اين جزوه را رايگان از سايت مهندس ايراني دانلود کنيد.

عنوان : خلاصه تحقیق در عملیات (تحلیل حساسیت)

زبان : فارسي

تعداد صفحه: 11

حجم فايل: 0.8 مگابايت

ادامه مطلب: دانلود جزوه تحقیق در عملیات (تحلیل حساسیت)

دانلود سوالات تستی تحقیق در عملیات به همراه جواب تشریحی

سوالات تستی تحقیق در عملیات به همراه جواب تشریحی

اين مجموعه شامل سوالات تستی تحقیق در عملیات به همراه جواب تشریحی مي باشد.این مجموعه سوالات توسط دکتر زاهدی سرشت طراحی و در کلاس به صورت تشریحی حل شده اند.تحقیق در عملیات یا پژوهش در عملیات جزء دروس تخصصی کنکور ارشد مهندسی صنایع می باشد.شما ميتوانيد اين مجموعه را رايگان از سايت مهندس ايراني دانلود کنيد.

ادامه مطلب: دانلود سوالات تستی تحقیق در عملیات به همراه جواب تشریحی

دانلود مسائل و حل مسائل تحقیق در عملیات با نرم افزار Lingo

مسائل و حل مسائل تحقیق در عملیات با نرم افزار Lingo

اين مجموعه شامل مسائل و حل مسائل تحقیق در عملیات با نرم افزار Lingo مي باشد.این جزوه شامل مسائلی مهم  در زمنه تحقیق در عملیات و حل این مسائل به کمک نرم افزار لینگو می باشد.نرم افزار لینگو یا Lingo جزء نرم افزارهای قدرتمند در زمینه تحقیق در عملیات می باشد.شما ميتوانيد اين جزوه را رايگان از سايت مهندس ايراني دانلود کنيد.

عنوان کتاب: دانلود مسائل و حل مسائل تحقیق در عملیات با نرم افزار Lingo

زبان کتاب: فارسي

تعداد صفحه: 7

حجم فايل: 0.44 مگابايت

ادامه مطلب: دانلود مسائل و حل مسائل تحقیق در عملیات با نرم افزار Lingo

دانلود جزوه تحقیق در عملیات2 استاد جاویدنیا

این مجموعه شامل جزوه تایپ شده تحقیق در عملیات 2 استاد جاوید نیا می باشد. این جزوه به تمامی موارد مهم و کاربردی درس تحقیق در عملیات پرداخته است. تحقیق در عملیات جزء دروس تخصصی در کنکور ارشد صنایع می باشد و جزء دروس 3 واحدی در دانشگاه نیز می باشد.این درس با بهره گیری از روابط ریاضی و جبری و ماتریسی به بررسی بهینگی می پردازد  پیشنیاز آن درس تحقیق در عملیات1 می باشد.شما می توانید این جزوه را به طور رایگان از سایت مهندس ایرانی دانلود کنید.

عنوان کتاب: دانلود جزوه تحقیق در عملیات2 استاد جاویدنیا

زبان کتاب: فارسي

تعداد صفحه: 35

حجم فايل: 4. مگابايت

ادامه مطلب: دانلود جزوه تحقیق در عملیات2 استاد جاویدنیا

مهندس ایرانی

به دنبال ما

ما را در گوگل محبوب کنید

rss مهندس ایرانی

وضعیت سایت

بازدیدکنندگان
15
مطالب
706
وب لینک
5
تعداد بازدید مطالب
498794

تبلیغات متنی